Náhled mapy škol

O fair trade

"Díky zapojení do fair trade se můžeme lépe starat o naše děti a jejich zdraví. Děti mohou studovat i na dobrých školách a univerzitách."

Juan Francisco Enriquez Rodriguez, 52 let, družstvo Naranjillo v Peru

 

Co je fair trade

Fair trade je způsob obchodu, který poskytuje pěstitelům a řemeslníkům ze zemí globálního Jihu možnost uživit se vlastní prací za důstojných podmínek. Výrobci v rámci systému fair trade dostávají za svou práci výkupní cenu, která odpovídá nákladům na pěstování či výrobu a zároveň umožňuje důstojné živobytí. Fair trade zaručuje férové obchodní podmínky, dodržování lidských a pracovních práv nebo šetrnost k životnímu prostředí. Mezi základní principy fair trade patří:

  • výkupní cena odpovídající nákladům udržitelné produkce a důstojného živobytí
  • dlouhodobé obchodní vztahy
  • dodržování úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO)
  • zákaz nucené a dětské práce
  • dlouhodobě udržitelný rozvoj místních komunit
  • kontrolované využívání pesticidů a další zemědělské chemie
  • šetrnější přístup k využívání přírodních zdrojů

 

Spotřebitel pozná fairtradový výrobek nejlépe podle certifikační známky Fairtrade na obale. Ve specializovaných fairtradových obchodech je možné zakoupit i výrobky (především řemeslné a textilní zboží), které certifikační známku nemají, ale pocházejí od prověřených dovozců, členů Světové fairtradové organizace (WFTO).

 

Důsledky nastavení mezinárodního obchodu

V důsledku nespravedlivého nastavení mezinárodního obchodu se země globálního Jihu potýkají například s nízkými výkupními cenami surovin, nedodržováním pracovních standardů nebo, ničením životního prostředí. Pro tyto země je typická politická nestabilita a značná chudoba. Dodavatelský řetězec začínající u drobného pěstitele či řemeslníka a končící u spotřebitele má mnoho kroků a mezičlánků. Nejsilnější pozici v něm mají obchodníci, často velké nadnárodní společnosti. Naopak ti, kteří stojí na začátku a odvedli na produktu nejvíce fyzické práce, jsou nuceni na sobě nést tíhu tlaku na snižování ceny finálních produktů. Ať už pracují v továrnách, dolech nebo na plantážích, jejich každodenní realitou jsou nepřijatelné pracovní podmínky a porušování lidských práv.

 

Pracovníci často nemají pracovní smlouvy, nedostávají zaplacenu ani minimální mzdu, jsou nuceni k neplaceným přesčasům, nemají dostatečné ochranné pomůcky či jsou sexuálně zneužíváni. Odbory, které by prosazovaly jejich zájmy, bývají potlačovány či jsou přímo zakázány. Dle Mezinárodní organizace práce (ILO) je ve světě nuceno k práci více než 215 miliónů dětí. Musí pracovat často celý den, nemohou chodit do školy a nemají čas si hrát. Jednou z reakcí na nerovné nastavení mezinárodního obchodu je rozvoj systému fair trade.

 

Zásadní informace o fair trade najdete na webových stránkách organizace NaZemi