Náhled mapy škol

Úřady mohou titul získat při splnění 5 kritérií:

 

1. ŘÍDICÍ SKUPINA

 • Na půdě úřadu je ustanovena řídicí skupina, která má alespoň tři členy. Jedním z nich je politický zástupce, který bude zprostředkovávat kontakt s vedením úřadu.
 • Členy řídicí skupiny jsou zaměstnanci úřadu. Řídicí skupina určí kontaktní osobu pro komunikaci s Fairtrade Česko a Slovensko (FČS).
 • Řídicí skupina se schází alespoň dvakrát ročně. Řídicí skupina plánuje aktivity vedoucí k podpoře fair trade (z hlediska osvěty veřejnosti i vlastní spotřeby úřadu), aktivně podporuje využívání fairtradových výrobků na úřadě, podává žádost o titul Fairtradový úřad, každoročně posílá FČS zprávu o své činnosti.

 

TIP: Je vhodné, aby řídicí skupina pro lepší organizaci aktivit vytvořila strategický plán a akční plán.

TIP: Zpráva o činnosti informuje o tom, co se vykonalo v uplynulém roce za aktivity, zda stále naplňují kritéria a co řídicí skupina plánuje pro další období.

 

2. OFICIÁLNÍ PODPORA FAIR TRADE

 • Úřad schválil dokument, ve kterém deklaruje podporu fair trade a zavazuje se k propagaci a spotřebě fairtradových produktů.
 • Úřad informuje o své podpoře fair trade a titulu Fairtradový úřad ve svých informačních materiálech, na webových stránkách a dalšími způsoby.
 • Řídicí skupina zajistí, aby se na webových stránkách úřadu vytvářel prostor pro informace o fair trade a aktivitách úřadu spojených s fair trade. Na webu úřadu by měly být uvedeny informace o fair trade a o kampani Fairtradových úřadů a konkrétní způsoby podpory fair trade: místa využívání fairtradových výrobků, dosažená medializace podpory fair trade aj.

 

3. INFORMOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ÚŘADU

 • Úřad informuje zaměstnance o své podpoře fair trade a o přínosech fair trade pro pěstitele a výrobce v zemích Latinské Ameriky, Asie a Afriky.
 • Zaměstnanci mají k dispozici informační materiály o fair trade, alespoň jedenkrát za rok pro ně úřad uspořádá interní akci k tématu odpovědné spotřeby (seminář, přednáška, happening) nebo zajistí, aby se zaměstnanci takové akce realizované externím subjektem zúčastnili. Úřad pravidelně využívá různé interní komunikační nástroje k informování svých zaměstnanců o fair trade.

 

4. NÁKUP FAIRTRADOVÉHO ZBOŽÍ PRO VLASTNÍ SPOTŘEBU

 • Úřad ve svém provozu systematicky využívá fairtradové výrobky (např. káva, čaj, třtinový cukr, čokoládky ke kávě, květiny, výrobky z bavlny).
 • Řídicí skupina analyzuje nákupy svého úřadu, dává podněty k odpovědné spotřebě úřadu a vede seznam míst, kde jsou fairtradové výrobky na úřadě využívány. Fairtradové výrobky mohou být využívány například při schůzích vedení, v provozu kanceláří, při tiskových konferencích a při dalších příležitostech.

 

5. MÉDIA A KOMUNIKACE NAVENEK

 • Úřad medializuje své aktivity spojené s podporou fair trade.
 • Úřad alespoň jednou ročně uspořádá akci na podporu fair trade, anebo se k takové akci veřejně připojí.