Náhled mapy škol

Faitradová města naplňují 5 kritérií, které jsou zárukou toho, že v jejich městě je podporován fair trade. Aktuální podoba kritérií je ke stažení na odkaze www.fairtradovamesta.cz/ke_stazeni

 

1. MÍSTNÍ ŘÍDICÍ SKUPINA
Ve městě je ustanovena místní řídicí skupina, která má alespoň pět členů. Jedním z nich je zaměstnanec/zaměstnankyně či zastupitel/zastupitelka místní samosprávy, který/která bude zprostředkovávat kontakt s vedením města. 

 
2. OFICIÁLNÍ PODPORA FAIR TRADE
Místní samospráva schválí dokument, ve kterém deklaruje podporu fair trade a zaváže se ke spotřebě fairtradových produktů.

 

3. DOSTUPNOST FAIR TRADE PRODUKTŮ
Fairtradové produkty jsou prodávány v místní maloobchodní síti. Fairtradové produkty jsou podávány v místních kavárnách, restauracích, klubech apod.

 

4. MÍSTNÍ PODPORA
Místní občané a organizace (školy, nevládní neziskové organizace, církve, knihovny atd.) podporují myšlenku fair trade pořádáním osvětových akcí a nákupem fairtradových produktů. 
 
5. MÉDIA A PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ 
Místní řídicí skupina usiluje o medializaci tématu fair trade v místních médiích. Řídicí skupina ve spolupráci s městem alespoň jednou ročně pořádá propagační akci na podporu fair trade.


TIP: Města se mohou zapojit se do celorepublikového happeningu Férová snídaně nebo Výstava na stromech

TIP: V rámci posuzování naplnění tohoto kritéria je brán ohled na to, zda je pořádaná akce zaměřená výslovně na téma fair trade, zda je určená pro veřejnost a zda u ní se podařila její dostatečná medializace (např. plakáty, pozvání a reportáž v místním deníku...). 

TIP: Více tipů k jednotlivým kritériím a podpoře fair trade ve městě najdete v Průvodci pro Fairtradová města.