Náhled mapy škol

Kritéria pro církve a náboženské společnosti

Církve a náboženské společnosti mohou získat status po naplnění 5 kritérií:
 

1. OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA FAIR TRADE

  • Bude vybrána minimálně jedna, lépe však dvě či více osob odpovědných za propagaci fair trade a nákup fairtradového zboží. Tyto osoby budou také komunikovat s Fairtrade Česká republika, která hodnotí plnění kritérií.

 

2. OFICIÁLNÍ PODPORA FAIR TRADE
  • Církev či náboženská společnost se písemně zaváže k podpoře fair trade.
TIP: Odpovídající řídící orgán žadatele rozhodne o podpoře fair trade a vydá k tomu písemné prohlášení: Deklaraci podpory fair trade. Dále informuje o tomto rozhodnutí vhodným způsobem (na webových stránkách, na nástěnce, v informačním bulletinu apod.)
 
3. NÁKUP FAIRTRADOVÉHO ZBOŽÍ PRO VLASTNÍ SPOTŘEBU
  • Církev či náboženská společnost se zaváže nakupovat fairtradové zboží (např. káva, čaj, květiny, bavlněné a rukodělné výrobky) pro svou spotřebu.
 
4. PODPORA FAIR TRADE
  • Církev či náboženská společnost zahrne fair trade a chudobu ve světě do svých modliteb, poskytne prostor k přednáškám na téma fair trade a bude své členky a členy informovat o tom, že podporuje fair trade.
 
5. PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ
  • Církev či náboženská společnost uspořádá nebo se bude podílet alespoň jednou za rok na akci podporující fair trade, která bude směřována k širší veřejnosti (akce může být pořádána například v rámci národní kampaně Týden pro fair trade, díkůvzdání za úrodu apod.).
TIP: V průběhu roku může církev či náboženská společnost zahrnovat téma fair trade do svých mediálních výstupů pro širší veřejnost. Další možností podpory fair trade může být prodej fairtradového zboží přímo v prostorách církve či náboženské společnosti nebo ve volných prostorách zřídit prodejní místo fairtradového zboží pro veřejnost.
TIP: V rámci posuzování naplnění tohoto kritéria je brán ohled na to, zda je pořádaná akce zaměřená výslovně na téma fair trade, zda je určená pro veřejnost a zda u ní se podařila její dostatečná medializace (např. plakáty, pozvání a reportáž v místním deníku...).