Náhled mapy škol

Žďár nad Sázavou a zdejší Střední škola obchodní a služeb jsou noví držitelé titulu

26. 4. 2022

Ve Žďáru nad Sázavou žijí globální odpovědností, do podpory fair trade se zapojilo město i škola. Jejich představitelé převzali tituly Fairtradových měst a škol.

Žďár nad Sázavou se stal v úterý 26. dubna 2022 již čtrnáctým městem v České republice, které obdrželo titul Fairtradové město a přihlásilo se tak k hodnotám udržitelného a spravedlivého obchodování. Celosvětově je takových měst více než 2000, mezi jinými například Londýn či Brusel. Rodinu Fairtradových škol zase rozšířila zdejší Střední škola obchodní a služeb, počet zapojených českých a moravských Fairtradových škol tak stoupl na 47. Celosvětově je jich také téměř 2000, z toho nejvíce v Británii a v Německu. Fairtradová města a školy svými aktivitami dávají najevo svou společenskou odpovědnost a zájem o globální vzdělávání.
Fair trade má silnou podporu i na zdejší komunální úrovni. „Zapojením města do projektu fair trade prokazujeme náš zájem o etické nakupování a společensky zodpovědný přístup ke spotřebě. Je to relativně drobnost, ale věřím, že tento veřejně deklarovaný přístup města může inspirovat ostatní k zamyšlení o vlastní spotřebě: že lze přispět k naplnění určité humanitární myšlenky, etiky spotřeby. Uvědomit si, v jakém žijeme blahobytu a nesrovnatelně lepších podmínkách oproti mnoha lidem napříč zeměkoulí,“ popisuje zapojení města starosta Žďáru nad Sázavou Martin Mrkos.


Na slavnostním předání titulu vyzdvihl roli férového obchodu a vysvětlil, proč je pro něj osobně toto téma důležité, i žďárský senátor Josef Klement: „Obchod by měl být vždy „férovou“ záležitostí. Všechny zúčastněné strany by měly být spravedlivým poměrem za výrobek ohodnoceny. A to včetně získávání surovin či samotného procesu výroby. Bohužel tomu tak ještě ve světě není. Zaměstnávání dětí a nízké výkupní ceny od farmářů, na úkor finální ceny výrobku či potraviny, jsou především v rozvojových zemích skutečností. Osobně si cením zvláště přístupu škol, které na tuto tématiku upozorňují a žáci a studenti mohou být nositeli tohoto projektu a podporovat spravedlivý přístup na trhu.“
„Vzájemná spolupráce města Žďár, školy i zapojení pana senátora jsou výjimečné v rámci celé ČR, jde o silné a inspirativní propojení,“ potvrzuje Lubomír Kadaně, ředitel Fairtrade Česko a Slovensko, a zároveň připomíná situaci pěstitelů v zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky: „Například obyvatelé Ghany a Pobřeží slonoviny produkují 60 % veškerého kakaa na světě, přesto žijí v chudobě a k jeho pěstování využívají často nejlevnější pracovní sílu - děti. Jen v těchto dvou zemích je nuceno na kakaových plantážích pracovat více než 2 miliony dětí. Systém Fairtrade dětskou práci zakazuje a celkově mohou pěstitelé svou situaci lépe zvládnout díky zapojení do tohoto systému. Dostávají za své kakao lepší výkupní cenu, pěstují ho ekologicky a posílají své děti do školy.“


Žďárská Střední škola obchodní a služeb se zapojila již v lednu tohoto roku deklarací podpory a dnes získávají nově také titul Fairtradová škola. „Vedení a zaměstnanci školy dlouhodobě a soustavně šíří a uplatňují ve své praxi principy Fairtrade. Tato myšlenka jde ruku v ruce s obsahem školních vzdělávacích plánů. Naše škola chce vychovávat nejen odborníky připravené pro profesní život, ale především slušné a zodpovědné lidi, kteří budou plnohodnotnými členy naší společnosti. Vštěpování myšlenek fair trade vnímáme jako přirozenou součást výchovně vzdělávacího procesu,“ upřesňuje ředitelka Střední školy obchodní a služeb Radka Hronková. 


Kampaň Fairtradová města a obce je mezinárodní iniciativou označování míst, kde je podporován spravedlivý obchod. Cílem této iniciativ je osvěta o fair trade a podpora prodeje fairtradových výrobků v daném místě. O titul se mohou ucházet nejen města či obce, ale i školy, univerzity, církve a náboženské obce. Kampaň je aktivní v 30 zemích a více než 2000 měst a obcí po celém světě je již nositelem tohoto titulu. Mezi Fairtradová města patří například Londýn, Dortmund, Brusel nebo Řím, ale i řada malých obcí. Dalšími Fairtradovými městy a obcemi v ČR jsou: Český Krumlov, Chrudim, Hodonín, Kroměříž, Litoměřice, Mladá Boleslav, Třebíč, Volyně, Vsetín, Praha 8, Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí, Otnice.