Náhled mapy škol


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/www/htdocs/fairtradovamesta.cz/lib/global.php on line 40

Fairtradová města jsou mezinárodní iniciativou označování míst, kde je podporován fair trade. Cílem kampaně je osvěta fair trade a podpora prodeje fairtradových produktů v daném městě. Status je udělován nejen městům a malým obcím, ale univerzitám, školám nebo církvím. Pro města představuje status nástroj naplňování národních i mezinárodních politických cílů v oblasti udržitelného rozvoje a zároveň marketingový nástroj, díky kterému ukazují svým občanům a dalším institucím svou společenskou odpovědnost. Aktuální počet Fairtradových měst ve světě je k dispozici na webu www.fairtradetowns.org.

V České republice iniciativu koordinuje Fairtrade Česko a Slovensko, NaZemi a Ekumenická akademie. Města a jiné veřejné instituce mohou status získat při splnění 5 kritérií:

  • vytvoření řídící skupiny za účelem podpory fair trade ve městě,
  • město oficiálně podporuje fair trade (podpora fair trade je součástí strategických dokumentů),
  • v místních obchodech a kavárnách jsou dostupné fairtradové produkty,
  • místní organizace podporují fair trade (školy, nevládní organizace, církve, knihovny apod.),
  • místní média informují o fair trade.

 

Tyto webové stránky jsou realizovány za podpory Evropské unie. Jejich obsah je zcela na zodpovědnosti koordinátorů projektu a jako takový nemůže být považován za stanovisko Evropské unie. Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.