Náhled mapy škol

Zrealizovali jsme evaluaci kampaně

28. 1. 2019

V rámci kampaně Fairtradová města se snažíme o podporu fair trade v jednotlivých regionech České republiky. Po 8 letech fungování kampaně jsme využili služeb zkušených evaluátorů, kteří provedli vyhodnocení kampaně. Podívejte se na klíčové výsledky a doporučení.

Kampaň jsme začínali po roce příprav v lednu 2011 a nyní po 8 letech nastal první čas zastavení a vyhodnocení, jak kampaň funguje. Chceme, aby nejen naše koordinační práce, ale především úsilí stovek zapojených lidí v městech a školách vedlo k co největšímu pozitivnímu dopadu na českou společnost a životy pěstitelů v zemích globálního Jihu. Zjištění z evaluace kampaně jsou důležitým podkladem nejen pro zhodnocení dosavadního fungování a výsledků kampaně, ale také pro nastavení plánu do dalšího období. 


Pro evaluaci jsme oslovili zkušené evaluátory (Ing. Inka Bartošová, MAS a Mgr. Adam Čajka), kteří pro nás jako výsledek svého celoročního úsilí vytvořili evaluační zprávu. Ta má celkem 71 stran, pro členy řidicích skupin mohou být nejzajímavější shrnutí (str. 1 až 4), závěry (str. 26 až 29) a doporučení (str. 30 až 34). 

 

Evaluace vycházela z podstatné části z osobních rozhovorů s několika členy kampaně: ZŠ Sychrov Vsetín, Gymnázium Mimoň, město Třebíč a město Český Krumlov. Jejich případové studie najdete v evaluační zprávě od strany 35 po stranu 52. 


Celou evaluační zprávu najdete na tomto odkaze


V kampani Fairtradová města jsme velmi rádi, že evaluace proběhla, spolu s dalšími podněty včetně těch z Národní fairtradové konference bude podkladem pro plánování činnosti a podporu členů kampaně v dalších letech. 


Na základě podnětů budeme nově pravidelně posílat newslettery, dále sdílet příklady dobré praxe (především na www.facebook.com/fairtradovamesta), vymyslíme nástroje na podporu místních prodejních míst, podpoříme organizátory v pořádání informovaných lokálních akcí a dále budeme podporovat samostatné úsilí aktivních lidí v regionech podklady pro vzdělávací i osvětové činnosti (vzdělávací metodiky, výstavy, dokumenty, Férová snídaně). 

 

Kampaň se začátkem roku 2019 začíná novou éru, kdy hlavní realizátor kampaně (Fairtrade Česko a Slovensko) bude postupně rozšiřovat síť partnerů, kteří členům kampaně budou nabízet širší podporu v globálním vzdělávání a organizaci informačních akcí. 


Těším se na spolupráci v dalších letech a díky za dosavadní energii každého, kdo se do kampaně zapojil.


Mgr. Stanislav Komínek

Fairtrade Česko a Slovensko