Náhled mapy škol

Kroměříž se může nově pyšnit titulem Fairtradové město

22.4.2015

Město Kroměříž jako deváté v ČR získalo titul Fairtradové město a stalo se po Vsetíně již druhým městem s tímto titulem ve Zlínském kraji. Zároveň se tak připojilo k více než 1 600 městům po celém světě, která fair trade podporují. 

Město splnilo všech pět mezinárodních kritérií pro udělení titulu, mezi která patří oficiální podpora fair trade ze strany města, dostatek prodejních míst s fairtradovými produkty, podpora fair trade místními občany a institucemi, vytvoření řídicí skupiny, která kampaň koordinuje, a aktivní spolupráce s médii v této oblasti. 

Oceněnípřevzal místostarosta Kroměříže PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D., a uvedl: „To, že jsme se stali Fairtradovým městem pro mě představuje dlouhou cestu, která k sobě přivedla lidi, kteří chtějí v našem městě rozvinout jeden z účinných způsobů pomoci chudým lidem v zemích globálního Jihu. Těším se na další práci a spolupracovníky při rozvoji myšlenek pomoci druhým. Určitě jen u fair trade nezůstaneme.“

Titul Fairtradové město předali Kroměříži Markéta Vinkelhoferová, členka rady Fairtrade Česko a Slovensko, a Stanislav Komínek z NaZemi, koordinátor kampaně Fairtradová města, který městu pogratuloval: „Gratuluji Kroměříži, protože titul není jen pouhou formalitou. Jde o mezinárodní ocenění udělující se po celém světě městům, která se hlásí ke globální odpovědnosti. Městům, v nichž žijí lidé aktivně se zajímající o problematiku pracovních podmínek zemí globálního Jihu. A konkrétně v Kroměříži je to široké spektrum aktérů veřejného života, studenti, politici, učitelé, obchodníci, ředitelé příspěvkových organizací. Naším společným cílem je změnit nedůstojné podmínky pěstitelů, zaměstnanců a řemeslníků z těchto oblastí a dát jim možnost uživit se vlastní prací za důstojných podmínek.“

Převzetí titulu se konalo na Fairtradový den Země. Město tak oslavilo obě události řadou doprovodných aktivit, mezi nimiž bylo pečení koláčů z fairtradových surovin. Do podpory fair trade se zapojují již dvě kroměřížské školy, vedle Arcibiskupského gymnázia je to i Střední škola hotelová a služeb. Město spolupracuje s místní pekárnou, která na letošní férovou snídani upeče koláče z fairtradového cukru a lokálních produktů.V lednu 2012 se v prostorách Knihovny Kroměřížska pořádalo setkání k fair trade a zároveň se zahájila měsíc trvající výstava „Díky fair trade“. Na setkání bylo možné diskutovat o systému fair trade a konkrétních přínosech pro lidi v Peru a Haiti, ale také ochutnat fairtradové produkty, které nabízí místní obchodníci z Lacaffe.Rada města přijala v roce deklaraci podpory fair trade v roce 2011 a zřídila řídicí skupinu pro vedení kampaně ve městě. Zastupitelstvo schválilo odběr fairtradových výrobků ve výši 10 000 Kč ročně, v provozu kanceláří vedení města se využívá fairtradová káva a čaj od drobných pěstitelů. 


Hana Chorváthová, ředitelka organizace Fairtrade Česko a Slovensko, k podpoře fair trade v kampaních řekla: „Často se nás lidé ptají, jak oni sami, tady u nás v Česku, mohou podpořit fair trade. Řešení je přitom snadné a v rukou ho má každý z nás. Chovat se odpovědně ve svých nákupech - zajímat se o to, odkud a za jakých podmínek se k nám produkty každodenní spotřeby dostávají. Spotřebitelé mají možnost řadu věcí ovlivnit. V kampani fairtradových měst vidím velký potenciál právě v jejich možnosti inspirovat ostatní a zviditelnit téma fair trade v očích veřejnosti.“