Náhled mapy škol

V Česku je nově možné získat titul Fairtradový úřad

12.10.2014

Fairtrade Česko a Slovensko nově nabízí možnost získání titulu Fairtradový úřad. Tento titul mohou získat ministerstva, kraje a další orgány státní správy podporující fair trade.

 

Koncept Fairtradových úřadů je příležitostí k významné podpoře prodeje fairtradových produktů v daném regionu. Ministerstva, kraje a další orgány státní správy při splnění kritérií mohou získat titul, kterým dávají svým zaměstnancům, partnerům, ale i občanům jasně najevo, že svůj úřad vedou společensky odpovědně, podporují spravedlivý obchod a odpovědnou spotřebu, zajímají se o globální souvislosti a chtějí se aktivně podílet na rozvojové spolupráci.

 

Pro dosažení titulu musí úřad splnit pět kritérií:

  • Na půdě úřadu je ustanovena řídicí skupina, která má alespoň tři členy. Jedním z nich je politický zástupce, který bude zprostředkovávat kontakt s vedením úřadu.
  • Úřad schválí dokument, ve kterém deklaruje podporu fair trade a zaváže se k propagaci a spotřebě fairtradových produktů.
  • Úřad informuje zaměstnance o své podpoře fair trade a o přínosech fair trade pro pěstitele v zemích Latinské Ameriky, Asie a Afriky.
  • Úřad ve svém provozu systematicky využívá fairtradové výrobky (např. káva, čaj, třtinový cukr, čokoládky ke kávě, květiny, výrobky z bavlny).
  • Úřad medializuje své aktivity spojené s podporou fair trade.

 

Dokumenty lze nalézt v sekci ke stažení.