Náhled mapy škol

Jihomoravský Hodonín získal titul Fairtradové město

6.11.2013

Rodné město T. G. Masaryka splnilo podmínky mezinárodní kampaně a stalo se pátým Fairtradovým městem v České republice. Na podpoře fair trade tu spolupracují zástupci města s místními nevládními a příspěvkovými organizacemi. Férovému obchodu fandí zdejší městská knihovna i Nemocnice TGM Hodonín. 

Na konceptu fair trade oceňuji šetrný přístup, nejen k přírodě, ale i k lidem, kteří se na výrobě produktů podílejí. To důležité, co musíme mít na paměti, je, abychom nezneužívali ani přírodní, ani lidské zdroje. V Jihomoravském kraji jsme prvním Fairtradovým městem, těší mě to. Chci poděkovat všem kolegům, kteří se na tom podíleli, říká k úspěchu Hodonína starostka Milana Grauová.

Hodonín aktivně podporuje fair trade od roku 2010. Prvním krůčkem na cestě k získání mezinárodně uznávaného titulu byla účast Hodonína na akci Férová snídaně ve vašem městě, kterou lidé z desítek měst a obcí po celé republice každoročně vyjadřují podporu fair trade a odpovědné spotřebě. 

„Oslovili jsme spolupracující organizace ve městě a místní podnikatele, zda by se nechtěli do akce zapojit. Odezva byla příznivá a někteří provozovatelé poté sami začlenili fairtradové výrobky do své nabídky,“ popisuje počátky cesty k titulu koordinátorka Ivana Hájková z Odboru rozvoje města. „Poté jsme se začali o koncept fair trade zajímat hlouběji, získávali jsme postupně informace. Učili jsme se všichni - zástupci města, zdejší neziskové organizace, podnikatelé. Naplnění přístupových kritérií kampaně pro nás nakonec nebylo nijak obtížné. Připojení se ke kampani Fairtradová města bylo vlastně jen vyústěním toho, čemu jsme se věnovali tři roky,“ vysvětluje Hájková.

 

Na aktivní osvětu navázala snaha o zvýšení dostupnosti fairtradových produktů ve městě. To se podařilo letos na jaře a posledním krokem bylo získání oficiální podpory ze strany města. Záměr nejprve podpořila Rada města Hodonína a následně zastupitelstvo schválilo Deklaraci podpory fair trade. 

Zastupitel Ladislav Ambrozek, který se podpoře fair trade v Hodoníně dlouhodobě věnuje, k tomu uvedl: „Moje osobní motivace je určitě v tom, abychom i tímto krokem dali občanům ve městě najevo, že patříme mezi tu šťastnější menšinu obyvatel naší planety, která žije v relativním blahobytu a moc si toho nevážíme. A že je na světě většina, která se tak dobře nemá a existují možnosti jak jim pomoci. Fair trade je jeden z osvědčených konkrétních nástrojů pomoci, který můžeme využít.“

Vedoucí Odboru rozvoje města Jaroslav Malát dodává: „Podporujeme nákup fairtradových produktů v rámci Městského úřadu, svoji činnost směřujeme také do soukromého sektoru a snažíme se zapojovat maloobchodní prodejce, místní kavárny a restaurace. O titul Fairtradové město jsme se rozhodli ucházet, protože vnímáme potřebu správné myšlenky nejen realizovat na místní úrovni, ale i šířit je dál, mezi ostatní občany a organizace. Chceme podpořit tuto myšlenku.“

 

Fair trade má v Hodoníně podporu pestré skupiny lidí a organizací. Významným místním podporovatelem fair trade je také Nemocnice TGM Hodonín - 60 lidí z řad zaměstnanců a vedení nemocnice letos v květnu posnídalo v atriu přilehlého parku fairtradové produkty. Ředitelka nemocnice MUDr. Věra Dostálová k tomu uvedla: "Může to být právě lékařská péče, která se stane pro rozvojové země dostupnější, pomůže-li svět zlepšit jejich obchodní podmínky na trhu potravin. Proto také hodlá nemocnice nakupovat některé, cenově srovnatelné komodity potravin z fairtradových zdrojů." Hodonínská nemocnice je první instituce svého druhu, která se u nás k fair trade veřejně přihlásila.

 

Fair trade je dnes uznávanou součástí udržitelného rozvoje. Mezinárodní organizace Fairtrade International udává, že férový obchod dnes živí 1,3 milionu drobných pěstitelů a jejich rodin v 70 chudých zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky.

 

Jsme rádi, že má koncept Fairtradových měst i u nás úspěch. O titul se v tuto chvíli uchází dalších sedm měst, devět škol a šest církevních sborů,“ uvedla Hana Chorváthová, ředitelka organizace Fairtrade Česká republika, která kampaň zastřešuje.

Kampaň Fairtradová města byla v České republice spuštěna v roce 2011. Obdobný titul jako města mohou získat také školy a církevní subjekty. V Česku je k dnešnímu dni pět Fairtradových měst, pět Fairtradových škol a šest Fairtradových církevních sborů. Iniciativu koordinují organizace Fairtrade Česká republika, NaZemi a Ekumenická akademie Praha.