Náhled mapy škol

Místní podporovatelé fair trade

V České republice fair trade aktivně podporuje celá řada jednotlivců, ale také organizací. Zde vidíte seznam těch, které svou podporu vyjadřují nejen vnitřními principy fungování, ale také navenek. U každé organizace zde najdete krátké shrnutí, co dělá pro podporu fair trade, a odkaz na přijatou deklaraci podpory fair trade. Do seznamu připojujeme pouze celé organizace, které mají vlastní právní subjektivitu (ne pouze kancelář nebo oddělení), jedná se především o nevládní neziskové organizace, muzea nebo knihovny, tedy organizace, jejichž činnost je zaměřena ne nekomerční aktivity.

 

Seznam Místních podporovatelů fair trade (abecedně řazené):

  • ARPOK, o.p.s. (www.arpok.cz), ARPOK je olomoucká obecně prospěšná organizace, ve svém provozu využívá fairtradové produkty, v rámci globálního rozvojového vzdělávání nabízí výukové programy a metodické materiály, které obsahují i aktivity k chápání propojenosti světa, spotřeby a odpovědného chování. Podepsaná deklarace.
  • Fairtrade Česko a Slovensko (www.fairtrade-cesko.cz), sdružuje české a slovenské organizace činné v oblasti fair trade, zároveň je národním zástupcem Fairtrade International, dohlíží na používání certifikační známky FAIRTRADE® v ČR a na Slovensku a monitoruje český a slovenský trh s fairtradovými produkty. Podepsaná deklarace.
  • Líska (www.liska-evvo.cz), občanské sdružení pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu ve Zlínském kraji, zabývá se vzděláváním a lektorskou činností, výukovými programy, podporou místních produktů a fair trade. Podepsaná deklarace.
  • NaZemi (www.nazemi.cz), nevládní nezisková organizace z Brna, která se zabývá podporou fair trade. Organizuje celorepublikový happening Férová snídaně ve vašem městě, je kooordinátorem kampaně Fairtradová města. Ve svém provozu využívá výhradně fairtradovou kávu a čaj. Připravuje podepsání deklarace
  • Nemocnice TGM Hodonín, p.o. (www.nemho.cz). Hodonínská nemocnice se jako první přihlásila k podpoře fair trade, v rámci provozu kanceláře sekretariátu ředitele je využívána fairtradová káva, čaj a cukr. V květnu 2013 nemocnice také uspořádala férovou snídani pro zaměstnance. Podepsaná deklarace.
  • ProLUKA o. s. (www.proluka-ltm.cz), nevládní nezisková organizace z Litoměřic. Sdružení provozuje fairtradovou kavárnu. Podepsaná deklarace.
  • Spolu férově, o. s. (www.facebook.com/SpoluFerove), nevládní nezisková organizace z Olomouce. Sdružení organizuje informační a prodejní akce zaměřené na odpovědnou spotřebu. Podepsaná deklarace.
  • Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i. (ÚMV) (www.iir.cz), je nezávislá veřejná výzkumná instituce, která provádí vědecký výzkum v oblasti mezinárodních vztahů. Jejím zřizovatelem je Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. Podepsaná deklarace.
  • Za sebevědomé Tišnovsko, o. s. (sebevedome.tisnovsko.eu). Sdružení zajišťuje pravidelný prodej výrobků na Tišnovských trzích a v Ekoporadně Tišnovsko, organizuje Férovou snídani v Tišnově a jiné osvětové akce na podporu fair trade, podporuje město Tišnov ve snaze o získání statusu Fairtradové město. Podepsaná deklarace.