Náhled mapy škol

Kriteria zařazení

ZŠ Valašské Klobouky

Žadatel statusu Fairtradová škola

Základní škola Valašské Klobouky má zájem stát se Fairtradovou školou. Na škole vznikla řídicí skupina - spojili se do ni 4 pedagogové/pedagožky a 17 žáků/žákyň. Deklaraci podpory fair trade podepsala v únoru 2020 statutární zástupce ředitele RNDr. Ivana Sedláková.

 
Žáci a žákyně se ve výuce věnují globálním tématům. Zapojili se třeba do akci Zlíňský Vorvaň, kde žáci školy upozorňovali na problematiku nadměrného rybolovu a znečišťování světových oceánů plasty. Během projektového dne Musíme si pomáhat aneb Humanitární situace v zemích Asie se setkali žáci 7. ročníku s humanitárním pracovníkem, řešili situaci lidí ve světě a dopady přírodních katastrof na jejich životy. 
 
Škola deklaruje podporu globálního vzdělávání ve svém ŠVP i v plánu EVVO. Globální vzdělávání se realizuje napříč ročníky pomocí průřezových témat. Žáci ve škole řeší integraci Evropy, prolínání kulturních vlivů, chápání vzniku předsudků a myšlenkových stereotypů, lidská práva nebo třeba i zneužití postavení evropských koloniálních mocností k obyvatelům dnešních tzv. rozvojových zemí a důsledky tohoto chování. Ve všech ročnících se klade důraz na základní environmentální problémy a trvale udržitelný rozvoj. Žáci se s tématy seznamují a analyzují různé zdroje informací. Hledají také možnosti řešení některých problémů – hladu, podvýživy, šíření nakažlivých nemocí, ale také válek a ekologických katastrof.
 
S globálními tématy se mohou žáci setkávat i díky řadě besed. V besedě o východní Africe se seznamovali také s negativními dopady evropských investic a podnikání na život lidí. V besedě o USA řešili konzumní způsob života. V besedě o bezobalovém životě se mohli žáci 7. - 9. ročníku inspirovat k zodpovědnějšímu způsobu života. Žáci se tak učí aktivně zapojovat do dění v občanské společnosti, snaží se vnímat město v širším regionálním kontextu. Členové žákovného parlamentu řeší silné a slabé stránky školy i města, iniciují hlasování o prioritách pro rozvoj a prezentují priority na Městském fóru mezi ostatními občany města.
 
Ke své motivaci věnovat se tématu říká pedagožka RNDr. Michaela Šebáková: "Fairtrade mi dává smysl. Propojuje environmentální a sociální vzdělávání a v dnešním globalizovaném světě s převažující konzumní společností je potřeba."
 
Na škole také příležitostně na rodičovských schůzkách a dnech otevřených dveří prodávají fairtradovou kávu. Podporu fair trade doplňují o podporu lokální produkce, v každé třídě je dostupné bio mléko z blízké ekofarmy, školní jídelna nakupuje zboží od místních dodavatelů  - mléčné výrobky, ovoce, zelenina, pečivo. 
 
V dubnu 2020 se žáci a pedagogové školy zapojili do domácí Férové snídaně
 
Kontakt:
RNDr. Michaela Šebáková
pedagožka
E-mail: sebakova@zsvk.eu
Tel.: +420 737 352 718

Základní škola Valašské Klobouky, Školní 856, 766 01 Valašské Klobouky

www.zsvk.eu