Náhled mapy škol

Kriteria zařazení

ZŠ Rokytnice, Vsetín

Držitel statusu Fairtradová škola

Od 15. května 2012 je ZŠ Rokytnice, Vsetín první moravskou Fairtradovou školou a třetí v České republice


ZŠ Vsetín, Rokytnice se v podpoře fair trade angažuje od roku 2010, kdy se její žáci setkali s místostarostou Petrem Kořenkem k tématu spolupráce v podpoře fair trade ve městě. Díky zapojení do projektu organizace Člověk v tísni (Světová škola II) a díky podpoře NaZemi uspořádali žáci dne 17. ledna 2011 na radnici 1. vsetínskou konferenci o fair trade, které se účastnila také starostka Táborská a místostarosta Kořenek - na základě této konference se město začalo zajímat o oficiální podporu fair trade a v září 2011 se stalo společně s Litoměřicemi prvním Fairtradovým městem v České republice. V průběhu října a listopadu 2011 realizovali žáci devátého ročníku dotazníkové šetření, jehož hlavním cílem bylo zmapovat spotřebitelské chování vsetínských občanů a postojů k fair trade.

 

Dotazníkové šetření a především konference o fair trade přinesly žákům cennou praktickou zkušenost s reálným dopadem. „Když žáci při přípravě konference zjistili, že skutečně budou vystupovat před paní starostkou, členy městské rady a vedoucími odborů města, začali pracovat na zcela jiné úrovni,“ říká Bohuslav Sedláček. Ředitel školy Petr Chytil ocenil zapojení celosvětových témat do výuky. Třeba v předmětech globální výchova a digitální technika. „Žáci se dozvídají o globálních problémech a pak zpracovávají na toto téma filmové spoty nebo komiksy. Jsou to předměty, ve kterých můžeme dělat zajímavé projekty a rozebírat s žáky témata, která by v jiných předmětech byla spíše okrajová,“ mínil Chytil. Kampaň se líbí i samotným žákům, čtrnáctiletá žákyně Sylva se svěřila, že ráda pomáhá lidem. „Velmi se mi líbily akce, při kterých jsme povídali o fair trade lidem ve Vsetíně. Bylo skvělé sledovat ty, kteří se o toto téma zajímají a chtějí pomoct,“ řekla Sylva. "Na kampani Fairtradových měst mě zaujalo to,že jich zatím moc není. Tak bychom mohli být pro nějaké město nebo školu vzorem a mohli bychom být v republice známější. Ahlavně, že se tak víc lidí o fair trade dozví,“ doplnila další školačka, čtrnáctiletá Bára.

 

Řídicí skupina vznikla na škole 6. 1. 2012 a členy jsou ředitel Petr Chytil, učitel Bohuslav Sedláček a 4 žáci. Škola deklarovala svou oficiální podporu fair trade. Ve školním bufetu se prodávají fairtradové čokoládky a džusy, nabídka fairtradových produktů je také ve vendingovém automatu v prostrách školy. Při jednáních vedení školy je nabízena fairtradová káva, čaj a sušenky.  

 

Fair trade se daří škole přidávat do výuky. V roce 2012 soutěžili žáci 4. a 5. tříd vsetínských škol soutěžili v prostorách ZŠ Rokytnice v počítačových dovednostech. Hlavním tématem byl fair trade. Jsem rád, že letošní téma soutěže zapadá do naší snahy o propagaci fair trade mezi žáky vsetínských základních škol. Forma této soutěže je také dobrou příležitostí pro žáky i učitele výpočetní techniky přinést zpestření do hodin počítačů a informatiky,“ uvedl ředitel ZŠ Rokytnice Petr Chytil. V předmětech globální výchova, ekologická výchova a výchova k občanství se žáci seznamují s principy mezinárodního obchodu, jeho ekonomickými a sociálními aspekty, reflektují svá spotřební chování, připravují kampaně pro veřejnost. Využívají k tomu pracovní listy, simulační hry, prožitkovou výuku a skupinovou práci. Do školního vzdělávacího programu  škola zařadila povinný předmět pro žáky 9. ročníku Globální výchova a zeměpis.

V roce 2016/2017 škola uspořádala setkání vybraných zástupců z řad žáků a žákyň z dalších pěti vsetínských škol.  Byla představena kampaň Za férové banány a problematika spravedlivého obchodu. Děti pracovali ve skupinkách na tom, co by mohly v rámci kamapně dělat na svých školách.
Na školním plese v roce 2018 bude otevřen férový stánek s fairtradovým občerstvením. kdo si zatančí s férovým banánem dostane fairtradový balíček.

 

Škola o fair trade informuje média:

 

Kontakt:

Mgr. Bohuslav Sedláček

učitel

E-mail: bobos@email.cz

Tel.: +420 732 967 206 

ZŠ Vsetín, Rokytnice, Rokytnice 436, 755 01 Vsetín

www.zsrokytnice.cz