Náhled mapy škol

Kriteria zařazení

ZŠ Pod Skalkou, Rožnov pod Radhoštěm

Držitel statusu Fairtradová škola

ZŠ Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm se 5. června 2014 stala Fairtradovou školou, celkem osmou v Česku. "Pro naši školu je velkým oceněním a přínosem stát se fairtradovou institucí. Navíc je pro nás důležité téma spravedlivého obchodu propojovat s rozvojem a ekologií. Obdrželi jsme nyní i titul eko-škola. Máme dvojnásobnou radost," svěřuje se ředitelka školy Mgr. Kristina Kubečková. Předávání certifikátu oživilo divadelní představení Hořčokoláda, které žáci dramatického kroužku nacvičovali s paní učitelkou Zuzanou Vráblovou. Představení vyhrálo celorepublikovou soutěž Ekumenické akademie. "Vítězství v soutěži byl posledním krůčkem k získání titulu Fairtradová škola," vysvětluje paní ředitelka Kubečková.

 

Fair trade se na škole poprvé objevil ve výuce Výchovy ke zdraví v předmětu pro žáky 9. ročníku. Téma zaujalo žáka Michala Kamase. "Sešli jsme se spolu a přišli na nápad podpořit fair trade nejen prezentací v nižších ročnících, ale podpořit tuto myšlenku natolik, aby se jí stala součástí celá škola – tedy nejen žáci, ale i učitelé. Naše nápady jsme probrali s paní ředitelkou a ta se stala stejným nadšencem jako my," líčí začátky učitelka Michaela Kubiszová. Michal následně vytvořil prezentaci, se kterou seznámil během dvou dnů s tématem všechny žáky na škole. K podpoře se připojilo více než 20 dalších žáků. V květnu 2014 na škole vznikla oficiální řídicí skupina pro podporu fair trade, tvoří ji 6 členů, z toho 2 učitelé a 4 žáci. Deklaraci podpory fair trade podepsala ředitelka Mgr. Kristína Kubečková, která dodala: "Díky takovým kampaním se naši učitelé mohou inspirovat množstvím námětů, získávají materiály do výuky a my máme pak možnost zajímavě prezentovat veřejnosti naše aktivity." 

 

Prvním krokem této akční skupiny bylo sehnání finančních prostředků pro nákup fairtradových výrobků. Vznikla z toho myšlenka workshopu, na kterém žáci vyráběli výrobky, nastavovali jejich spravedlivou cenu a následně je prodávali. Výjimečné je, že tuto aktivitu neiniciovali učitelé, ale samostatně sami žáci. Žáci se natolik pro věc nadchli, že dílen nakonec proběhlo 10 a celou workshopovou událost spojili s Férovým dnem otevřených dveří, kam přišli nejen rodiče, ale i zástupci města. Na akci se také podávala fairtradová káva a čaj, rozdávali informační materiály a příběhy lidí, kteří produkty pěstují. Celou akci zaznamenávala regionální televize TV Beskyd. Z vydělaných peněz žáci nakoupili fairtradové fotbalové a volejbalové míče. 

 

V rámci zařazení globálních témat do výuky je škola od září 2013 zařazena do projektu cílícího na globální rozvojové vzdělávání (HUMR), naváží tak na projekt Ekoškoly. Učitelé jsou v tématu postupně školení a využívají materiály z projektu. Téma fair trade se poprvé na škole objevilo ve výuce Výchovy ke zdraví pro deváté ročníky. Fair trade se objevuje i v dalších předmětech: při hodině informatiky žáci šestého ročníku zpracovávali ve Wordu plakátky k jednotlivým fairtradovým výrobkům prodávaným ve školním obchůdku, informace o jejich původu a o systému fair trade si vyhledávali na internetu. Při tělocviku se využívají fairtradové míče, žáci se prostřednictvím videa seznámili s jejich výrobou; dramatický kroužek sehrál hru "Hořčokoláda", se kterou se zapojil do soutěže "Férová čokoláda". V hodině vaření připravovali žáci pátých ročníků čokoládové pralinky z fairtradového kakaa a také sušenky z fairtradových ingrediencí. V rámci předmětu Pracovní činnosti navrhovali páťáci obal na fairtradovou čokoládu.

 

Ve školním roce 2015/2016 uspořádala řídící skupina např. Férový den otevřených dveří na Podskalce, kdy žáci v dílnách vytvářeli výrobky určené k prodeji veřejnosti a za získané finanční prostředky se nakoupily férové potraviny k ochutnávce a propagaci. Při všech akcích pro rodiče a veřejnost funguje stánek s nabídkou férové kávy, čaje a čokolády a s materiály o fair tradu (mají na starost starší žáci). Škola se aktivně zapojila do oragnizace Férové snídaně a během oslav 50. výročí školy fungovala Férová kavárnička a výstava férových potravin. 

 

Medializace:

 

Kontaktní osoba:

Lucie Hambálková

E-mail: hambalkova.lucie@zspodskalkou.cz

Tel.: +420 736 156 777

 

 

Základní škola Pod Skalkou, Rožnov p. R., Bezručova 293 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

www.zspodskalkou.cz