Náhled mapy škol

Kriteria zařazení

ZŠ Dukelská Mladá Boleslav

Držitel statusu Fairtradová škola

5. ZŠ Dukelská z Mladé Boleslavi je Fairtradovou školou. Stala se jí dne 9. září 2014, po roce a půl příprav a realizování aktivit, myšlenka zapojit školu do podpory fair trade se zrodila na jaře 2013. Do této doby se žáci, především devátých ročníků, zabývali globálními tématy v hodinách zeměpisu. Na začátku školního roku 2013/14 byl uspořádán projektový den pro druhý stupeň "Afrika není tak daleko", v rámci kterého se žáci o fair trade dozvěděli více ve spolupráci se členkou řídicí skupiny pro fair trade města Mladá Boleslav a zástupkyní společnosti Narovinu. 


V září 2013 vznikla řídicí skupina, kde paní učitelku Pražákovou doplňovali žáci ze 7. a 8. třídy. Aktuálně (rok 2016) má řídicí skupina deset členů. Dne 2. října 2013 podepsala ředitelka školy paní Mgr. Marcela Pavlíková deklaraci podpory fair trade, návštěvám v kanceláři nabízí fairtradovou kávu a čaje. 

 

Fairtradové výrobky je možno zakoupit ve školní Klubkavárně. První zásilka zboží byla zakoupena z peněz, získaných sběrem papíru. Před samotným prodejem vytvořili "fértrejďáci" skupinky, rozdělili si třídy, ve kterých výrobky prezentovali a vysvětlovali kdo jsou a co je to fair trade. V Klubkavárně jsou dostupné fairtradové čokoládky a sušenky, ale také čaj. V Klubkavárně produkty prodávají také samotní žáci v dvoučlenných skupinkách, dohled zajišťuje pan školník. Aktivita podporuje zvyšování finanční gramotnosti zapojených žáků. . 


Škola se aktivně zapojuje do kampaně Za férovou čokoládu, prezentovala fair trade v listopadu 2013 na adventním trhu a v květnu 2014 se spolupodílela na organizaci Férové snídaně v Mladé Boleslavi. V září 2014 ve spolupráci s Ekumenickou akademií přivezli do Mladé Boleslavi ČOKOBUS, s cílem zapojovat spotřebitele do podpory větší spravedlnosti v globálním kakaovém a čokoládovém průmyslu. Právě po této akci převzala škola certifikát Fairtradová škola: "Na naší škole jedeme na vlnách fair play, tuto myšlenku se snažíme zakotvit i do školního řádu. K nám fair trade prostě patří, je to náš kamarád, o kterého se chceme dál starat. Samotný certifikát ale není to nejpodstatnější, ale mnohem důležitější je pro nás šíření povědomí o fair trade. Myslím si, že být fér k sobě i k druhým se vyplatí každému z nás,“ líčí vedoucí řídicí skupiny učitelka Eva Pražáková.

V květnu 2015 se škola podílela na férové snídani, která se tentokrát, vzhledem k počasí, konala v kavárně v Ekocentru Zahrada.  

 

Školní rok 2015/2016 byl ve znamení tradičních akcí FT a festivalu Jeden svět. 

V rámci výuky učitelé začlenili materiály Svět do všech předmětů, JSNS. V novém přemětu Dnešní svět byly v devátých ročnících právě tyto materiály hojně využívány. Celý program tohoto předmětu byl postavený na tíživých tématech dnešního světa, včetně palmového oleje, uprchlické krize, ekologie, chudoby atd.
Škola i nadále spolupracuje s keňskou školou Eucarbet Academy v Keni.
Žáci z fairtradové skupiny prezentovali svoji činnost v družinách a v nižších ročních.

Vyučující se zaměřili na problematiku nejen fair tradu, ale i palmového oleje, kterému věnovali velký prostor při různých akcích, informovali jsme žáky v nižších ročnících, tématem se žáci zabývali v rámci výuky např. výchova ke zdraví, dnešní svět, osvěta probíhala i na nástěnce v blízkosti vstupní haly.

V předvánočním čase se zapojili při příležitosti školní akademie a jarmarku na škole. Žáci prezentovali fair trade, prodávali kávu a čokoládové tyčinky Divine, zákusky z domácích produktů. Nechyběla zde pokladnička pro organizaci Člověk v tísni na skutečné dárky. Podařilo se vybrat na kuřata, ovečku a veselou kozu.

Již tradičně se zúčastnili fairtradového happeningu v kostele sv. Havla s prezentací zaměřenou na činnost jejich fairtradové skupiny, spolupráci s organizací Člověk v tísni a problematiku palmového oleje.
V podobném duchu si členové fairtradové skupiny připravili program pro žáky 4. tříd a přidali soutěž o čokoládovou tyčinku Divine a fairtradové pexeso.

Škola objednala fairtradové zboží v celkové hodnotě 20 220,- Kč. Jednalo se převážně o čokoládové tyčinky, které standardně nabízí v klubkavárně. Při různých akcích nabízí kromě čokolády také čaj a kávu. Někteří pedagogové využívají nákup fairtradového zboží jako vánoční dárek.
Pravidelně informují o své činnosti nejen na nástěnce, ale i ve školním časopisu Záškolák a na školním webu. 

V početné sestavě škola 14.5. 2016 férově posnídala na happeningu, který se konal v Ekocentru Zahrada. Počasí tentokrát přálo a tak se zadařilo příjemně posedět a smlsnout dobroty, které se dětem a jejich rodičům podařilo připravit z domácích a fairtradových produktů.

Seznam akcí uspořádaných ve školním roce 2016/2017:

Fairtradová konference v Praze

Vánoční faitradový trh v kostele sv. Havla – prezentace činnosti skupiny, seznámení s videem „Místo růstu trocha půstu“

Školní vánoční trh – prodej FT výrobků – čokoládové tyčinky, čokolády, káva, čaj, napečené dobroty s obsahem FT produktů

Předvánoční sbírka pro organizaci Člověk v tísni – vybráno 6 300,- Kč

Sbírka pro organizaci DMO pobyty (pro lidi postižené dětskou mozkovou obrnou)

Faitradová snídaně tentokráte v Turnově

Faitradová skupina po celý školní rok monitorovala třídění odpadu na škole, vznikla nástěnka s fotografiemi a soutěž o FT čokoládovou tyčinku – žáci měli zaslat foto jako důkaz, že doma třídí odpad

Faitradová skupina jako každý rok navštívila čtvrté třídy, kde informovala o obecných věcech, které se týkají problematiky férového obchodu, o své činnosti a o organizacích Člověk v tísni, DMO pobyty, pro které pořádala sbírky.

Pravidelně skupina přispívá do školního časopisu a na školní web.

Ani v roce 2017/ 2018 fairtradová skupina nezahálí a pořádá FT trh v kostele sv. Havla. Žáci i pedagogové si zakoupili fairtradové zboží jako vánoční dárky v celkové hodnotě 7 998,- z obchodu Fairtrademarket. Z Faitradmarketu byla také zakoupena slavnostní fairtradová fialová rýže z Laosu a podávána jako příloha k obědu ve školní jídelně. Faitradová skupina navštívila druhé a šesté třídy, kde informovala o obecných věcech, které se týkají problematiky férového obchodu.


Medializace:

 

Kontakt:

Bc. Dana Pilvousková

učitelka

Tel: 605 888 602

E-mail: pilvouskova@5zsmb.cz

Základní škola, Dukelská 1112, 293 01 Mladá Boleslav

www.5zsmb.cz