Náhled mapy škol

Kriteria zařazení

VOŠ a SZŠ Hradec Králové

Držitel statusu Fairtradová škola

 

 

Dne 16. listopadu 2017 získala Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 titul Fairtradová škola. Titul byl předán v rámci studentského dne, který si studenti a studentky každoročně sami organizují. Škola usilovně pracovala na získání titulu od září 2015. Řídící skupina, které má v tuto chvíli 5 členů (2 učitele a 3 studenty) se od začátku může spolehnout na podporu vedení školy. Jménem paní ředitelky byla podepsána a školním razítkem označena deklarace podpory fair trade. Na školním webu i na školní chodbě visí informace o fair trade a náměty jak se zapojit do jeho podpory.

 

Díky aktivitě a entuziasmu pedagogického sboru se studenti s problematikou fair trade a tématy globálního rozvojového vzdělávání seznamují jako s průřezovým tématem. Koncem listopadu 2015 se studenti zajímající se o problematiku fair trade zúčastnili interaktivní výstavy Supermarket SVĚT, která je zaměřena na globální rozvojové vzdělávání. Pedagogové se aktivně vzdělávají v oblasti globálního vzdělávání. Ve školním roce 2016/17 např. Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Hradci Králové (Pohled na subkultury a životní styl mládeže; Evropská migrační krize, historické kořeny; Nástrahy virtuálního světa), Descartes (Energetika v 21. století i ve vzdálenější budoucnosti), Člověk v tísni (Tři podoby propagandy), Arpok (Učíme o globálních souvislostech III.).

 

Zařazení fair trade a globálního vzdělávání do výuky probíhá zejména v předmětech občanská nauka, dějepis, první pomoc, etická výchova, psychologie a komunikace, fyzika, ekonomika. Škola organizuje debaty a diskuse o pozitivech i problémech multikulturního soužití, objasnění příčin migrace lidí. Během aktivity Hrou proti AIDS se studenti netradičním způsobem informují o možnostech přenosu viru HIV, pohlavně přenosných infekcí a o ochraně před nežádoucím těhotenstvím. Hra umožní zamyslet se nad vlastními postoji a chováním v možných rizikových situacích, globální pohled. V oblasti udržitelného rozvoje navštěvují studenti ekologické kurzy ve 3. ročníku a adaptační kurz v 1. ročníku. 

 

Osvětové aktivity probíhají v průběhu celého roku. V prosinci 2016 byl v rámci akce Příběh banánu ozdoben strom před budovou školy. Koncem března řídící skupina držela stráž u „Férového“ stánku na filmovém festivalu dokumentárního filmu o lidských právech Jeden svět. Zde informovala o Fairtrade a rozdávala samolepící pozvánky (ideální na ledničku) na Férovou snídani. A právě Férová snídaně v Hradci Králové, která tradičně probíhá v Jiráskových sadech je náš Opus Magnum. Obvykle se na pikniku přivítá kolem 60 nadšených a s chutí snídajících hostů včetně zástupců médií. Férovou snídani uspořádala škola i v květnu 2017 (podívejte se na video z akce), kde byla i možnost ochutnávky fairtrade čokolády. V říjnu 2017 škola spolupracovala s Gybonem na akci Výstava na stromech v Žižkových sadech.

  

Ve školní kantýně se prodávají fairtradové výrobky, škola tím podporuje větší dostupnost etických výrobků. 

Aktivity školy v roce 2018:

  • 21. 3. - 22. 3. 2018 propagovali žáci fair trade v rámci festivalu "Jeden svět" v Bio Centrál.
  • 3. 5. 2018 si žáci na DM připravili soutěže s ekologickou tématikou pro žáky z družiny speciální školy. Po zvládnutí všech stanovišť si za odměnu všichni odnesli sladký balíček s fairtradovými výrobky.
  • 12. 5. 2018 podpořil fairtradový tým školy piknikový happening na podporu lokálních a fairtradových pěstitelů - Férovou snídani, která se konala tradičně v Jiráskových sadech. 
  • Podařilo se  získat finanční podporu Královéhradeckého kraje na fairtradové odměny do soutěží pro DM a snad se podaří i zakoupení fairtradových kondomů, které se budou žákům rozdávat v rámci interaktivního odpoledne věnovaného viru HIV/AIDS
  • škola se chystá na 4. národní fairtradovou konferenci v Brně
 

Medializace:

 

Kontakt:

Hana Kujalová

pedagožka

E-mail: hana.kujalova@zshk.cz

Tel.: +420 601 563 226

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Komenského 234, 500 03 Hradec Králové

www.zshk.cz