Náhled mapy škol

Kriteria zařazení

Gymnázium a SOŠ Mikulov

Žadatel statusu Fairtradová škola

Gymnázium a střední odborná škola Mikulov má zájem stát se Fairtradovou školou. Od roku 2018 na škole postupně tvoří řídicí skupinu k tématu fair trade, nyní jsou v ní zastoupeni žáci všech částí školy – gymnázia i odborného učiliště. Zároveň jsou členy skupiny i zástupci vedení školy, kteří mají zájem se aktivně podílet. V září 2019 podepsal ředitel školy Mgr. Roman Pavlačka, Ph.D deklaraci podpory fair trade.

 

Na škole se studenti zabývají tématy rovných příležitostí, odpovědného obchodního partnerství, ať už jako součást výuky a v seminářů na maturitních oborech, tak jako průřezová témata v rámci společenských věd na učebních oborech. Globálním vzdělávání se zabývají dvě pedagožky, které s tématem seznamují zbytek učitelského sboru. Pedagožky ke globálnímu vzdělávání vytváří výukové materiály a organizují besedy.

 

V rámci gastro oborů se studenti informují o fair trade a plánují fairtradové výrobky prezentovat ve školní kavárně během speciálních akcí i v běžném provozu. Ve školní kantýně se prodávají fairtradové výrobky. 

 

Pedagogové a žáci se zapojují do Férové snídaně, o té v květnu 2021 informovali přes Břeclavský deník. Řídicí skupina se zúčastnila semináře o Fairtrade. Škola během školního roku 2021/2 zorganizovala celkem 4 semináře pro pedagogy a studenty k tématu fair trade a pracovních podmínek ve světě.  

 

Kontakt:

Mgr. Iva Šrámková

pedagožka

E-mail: iva.sramkova@gssmikulov.cz

Tel.: +420 604 174 071

Gymnázium a střední odborná škola Mikulov, příspěvková organizace, Komenského 7, 692 16 Mikulov

www.gymik.cz