Náhled mapy škol

Fairtradové školy - přínosy

Přínosy pro školy
  • posílení dobrého jména instituce u žáků, rodičů a veřejnosti

  • vzdělávání a výchova žáků praktickým příkladem

  • náměty pedagogům pro výuku

  • příležitost pro pozitivní medializaci aktivit školy

  • téma odpovědné spotřeby a začlenění globálních témat do výuky jako přidaná hodnota ve srovnání s jinými školami

  • aktivní příspěvek naplňování veřejných cílů podpory odpovědné spotřeby a udržitelného rozvoje

 

Dle zapojených učitelů přináší zapojení do akcí v rámci kampaně pro žáky cenné praktické zkušenosti s reálným dopadem. „Když žáci při přípravě konference zjistili, že skutečně budou vystupovat před paní starostkou, členy městské rady a vedoucími odborů města, začali pracovat na zcela jiné úrovni,“ říká Bohuslav Sedláček. 

 

Ředitel vsetínské základní školy ZŠ Rokytnice Petr Chytil ocenil zapojení celosvětových témat do výuky. Třeba v předmětech globální výchova a digitální technika. „Žáci se dozvídají o globálních problémech a pak zpracovávají na toto téma filmové spoty nebo komiksy. Jsou to předměty, ve kterých můžeme dělat zajímavé projekty a rozebírat s žáky témata, která by v jiných předmětech byla spíše okrajová,“ zmínil Chytil.

 

Kampaň se líbí i samotným žákům, čtrnáctiletá žákyně Sylva se svěřila, že ráda pomáhá lidem. „Velmi se mi líbily akce, při kterých jsme povídali o fair trade lidem ve Vsetíně. Bylo skvělé sledovat ty, kteří se o toto téma zajímají a chtějí pomoct,“ řekla Sylva. "Na kampani Fairtradových měst mě zaujalo to,že jich zatím moc není. Tak bychom mohli být pro nějaké město nebo školu vzorem a mohli bychom být v republice známější. Ahlavně, že se tak víc lidí o fair trade dozví,“ doplnila další školačka, čtrnáctiletá Bára.

 

TIP: Pro držitele statusu Fairtradová škola nabízí organizace NaZemi slevu 75 % na vzdělávací materiály - objednávejte na obchod.nazemi.cz a zadejte kód FTT75.