Náhled mapy škol

Fairtradové školy - příklady dobré praxe

Žáci základní školy uspořádali na radnici konferenci o fair trade

ZŠ Vsetín, Rokytnice se v podpoře fair trade angažuje od roku 2010, kdy se její žáci setkali s místostarostou k tématu spolupráce v podpoře fair trade ve městě. Díky zapojení do projektu organizace Člověk v tísni (Světová škola II) a díky podpoře NaZemi uspořádali žáci dne 17. ledna 2011 na radnici 1. vsetínskou konferenci o fair trade, které se účastnila také starostka Táborská a místostarosta Kořenek. Pořádání konference přineslo žákům cenné praktické zkušenosti s reálným dopadem: „Když žáci při přípravě konference zjistili, že skutečně budou vystupovat před paní starostkou, členy městské rady a vedoucími odborů města, začali pracovat na zcela jiné úrovni,“ říká učitel Bohuslav Sedláček. Na základě této konference se město začalo zajímat o oficiální podporu fair trade a v září 2011 se stalo společně s Litoměřicemi prvním Fairtradovým městem v České republice.


Fair trade má místo i ve výuce počítačů

V roce 2012 soutěžili žáci 4. a 5. tříd vsetínských škol v prostorách ZŠ Rokytnice v počítačových dovednostech. Hlavním tématem byl fair trade. „Jsem rád, že letošní téma soutěže zapadá do naší snahy o propagaci fair trade mezi žáky vsetínských základních škol. Forma této soutěže je také dobrou příležitostí pro žáky i učitele výpočetní techniky přinést zpestření do hodin počítačů a informatiky,“ uvedl ředitel ZŠ Rokytnice Petr Chytil. 


Studenti roznášeli občanům města fairtradové muffiny 

V květnu 2012 připravili studenti místní SŠ a JŠ Volyně férovou snídani pro veřejnost. Obcházeli rodiny,, informovali o principech fair trade a prodávali vouchery na snídani. Kromě fairtradové kávy a čaje byl na výběr vanilkový muffin s fairtradovou čokoládou nebo fairtradový kakaový muffin, kteří studenti sami pekli.  Akci předcházela také propagace v městském a školním rozhlase, celkem se jí zúčastnilo 250 lidí, což je pro Volyni s 3000 obyvateli velký úspěch.