Náhled mapy škol

Fairtradová města - přínosy

Zapojení do kampaně městům přináší posílení dobrého jména, naplňování celosvětově uznávaných veřejných cílů podpory udržitelného rozvoje, města jsou vzorem pro další instituce a jednotlivé spotřebitele, kampaň účinně propouje jednotlivé aktéry ve městě – občany, podnikatele, lidi z příspěvkových a nevládních organizací a zaměstnance radnice.


"Na kampani Fairtradových měst mě zaujalo to,že jich zatím moc není. Tak bychom mohli být pro nějaké město nebo školu vzorem a mohli bychom být v republice známější. A hlavně, že se tak víc lidí o fair trade dozví,“ doplnila čtrnáctiletá školačka Bára.


Romana Šafránková, učitelka zeměpisu a němčiny ze Střední a Jazykové školy Volyně, doplňuje: „Studenti přesvědčili zástupce města Volyně, aby se ucházeli o titul Fairtradové město. Uspořádali také akci pro místní podnikatele a dosáhli toho, že několik obchodů a cukráren ve Volyni začalo prodávat fairtradové produkty.

 

České obce jako místní aktéři udržitelného rozvoje

České obce jsou silnou spotřebitelskou skupinou, která ve veřejných zakázkách utratí průměrně 20 % z celkových více než 200 miliard korun rozpočtu. Positivní využití této kupní síly k nákupu fair trade má zásadní vliv na životy producentů a stav životního prostředí v rozvojových zemích. 

Od Summitu Země v Riu de Janeiro roku 1992 jsou základní kroky pro dosažení trvale udržitelného rozvoje obsaženy v akčním plánu OSN s názvem Agenda 21, který v programové oblasti zakládá také roli obchodu. Evropský parlament vyjádřil podporu fair trade v Usnesení Evropského parlamentu o Spravedlivém obchodu a rozvoji (2005/2245(INI)), ve kterém schválil fairtradové principy definované klíčovými fairtradovými organizacemi.

Projekt Fairtradových měst je podporován Národní sítí Zdravých měst, která ji vnímá jako součást plnění cílů Agendy 21. Záštitu nad projektem v České republice převzalo Ministerstvo životního prostředí. Udržitelný rozvoj je základním cílem Evropské unie. Soulad ekonomických, sociálních a ekologických hledisek by měl být nedílnou součástí rozhodovacích procesů veřejných institucí. Podporu udržitelného rozvoje a odpovědné spotřeby explicitně vyjadřuje také celá řada mezinárodních strategických dokumentů:

 

Města, která chtějí jíž v udržitelném rozvoji příkladem, mohou kromě efektivnějšího zacházení se zdroji také podporovat udržitelné zadávání veřejných zakázek upřednostněním ekologicky šetrných výrobků, lokálních a sezónních produktů ekologického zemědělství a výrobků fair trade.  

 

TIP: Pro držitele statusu Fairtradové město nabízí organizace NaZemi slevu 75 % na vzdělávací materiály - objednávejte na obchod.nazemi.cz a zadejte kód FTT75.