Náhled mapy škol

Fairtradové církve a náboženské společnosti

Fairtradové církve a náboženské společnosti je kampaň náležející do mezinárodní iniciativy Fairtradová města. Církve a náboženské společnosti dlouhodobě bojují za spravedlivější svět a podporou fair trade pokračují v této tradici. Využívání fair trade výrobků církvemi a náboženskými společnostmi má zásadní vliv na životy producentů a stav životního prostředí v rozvojových zemích, je účinným nástrojem boje proti chodobě a za zlepšení pracovních podmínek v rozvojovém světě. Podívejte se, kdo je u nás Fairtradovým sborem, náboženskou obcí nebo farností
 
Statusem budou moci jednotlivé sbory, náboženské obce nebo farnosti ukázat ve svém okolí svou globální odpovědnost a zájem zasadit se za spravedlivější svět. V České republice iniciativu koordinuje Fairtrade Česká republika, NaZemi a Ekumenická akademie Praha. 
 
Jednotlivé sbory se mohou do kampaně zapojit naplněním 5 kritérií: 
  • minimálně 1 osoba je odpovědná za podporu fair trade
  • sbor oficiálně podporuje fair trade
  • sbor využívá fairtradové produkty pro svou spotřebu
  • o fair trade jsou informování členové sboru
  • sbor pořádá akce na podporu fair trade pro širší veřejnost
 
Jako první v České republice obdrželo status 5 sborů Českobratrské církve evangelické (ČCE) z Hradiště na Chrudimsku, Jablonce n. Nisou, Nového Města na Moravě, Zlína a Proseče u Skutče na Chrudimsku. Kromě pěti sborů získal certifikát Fairtradové církevní zařízení také dům Sv. Antonína.
 
Dokumenty ke kampani najdete v sekci Ke stažení, aktuální formuláře pro sbory ČCE jsou dostupné na vyžádání, neváhejte nás prosím o ně kontaktovat!