Náhled mapy škol

Kriteria zařazení

ZŠ Dukelská Mladá Boleslav

Držitel statusu Fairtradová škola

5. ZŠ Dukelská z Mladé Boleslavi je Fairtradovou školou. Stala se jí dne 9. září 2014, po roce a půl příprav a realizování aktivit, myšlenka zapojit školu do podpory fair trade se zrodila na jaře 2013. Do této doby se žáci, především devátých ročníků, zabývali globálními tématy v hodinách zeměpisu. Na začátku školního roku 2013/14 byl uspořádán projektový den pro druhý stupeň "Afrika není tak daleko", v rámci kterého se žáci o fair trade dozvěděli více ve spolupráci se členkou řídicí skupiny pro fair trade města Mladá Boleslav a zástupkyní společnosti Narovinu. 


V září 2013 vznikla řídicí skupina, kde paní učitelku Pražákovou doplňovali žáci ze 7. a 8. třídy. Aktuálně (rok 2016) má řídicí skupina deset členů. Dne 2. října 2013 podepsala ředitelka školy paní Mgr. Marcela Pavlíková deklaraci podpory fair trade, návštěvám v kanceláři nabízí fairtradovou kávu a čaje. 

 

Fairtradové výrobky je možno zakoupit ve školní Klubkavárně. První zásilka zboží byla zakoupena z peněz, získaných sběrem papíru. Před samotným prodejem vytvořili "fértrejďáci" skupinky, rozdělili si třídy, ve kterých výrobky prezentovali a vysvětlovali kdo jsou a co je to fair trade. V Klubkavárně jsou dostupné fairtradové čokoládky a sušenky, ale také čaj. V Klubkavárně produkty prodávají také samotní žáci v dvoučlenných skupinkách, dohled zajišťuje pan školník. Aktivita podporuje zvyšování finanční gramotnosti zapojených žáků. . 


Škola se aktivně zapojuje do kampaně Za férovou čokoládu, prezentovala fair trade v listopadu 2013 na adventním trhu a v květnu 2014 se spolupodílela na organizaci Férové snídaně v Mladé Boleslavi. V září 2014 ve spolupráci s Ekumenickou akademií přivezli do Mladé Boleslavi ČOKOBUS, s cílem zapojovat spotřebitele do podpory větší spravedlnosti v globálním kakaovém a čokoládovém průmyslu. Právě po této akci převzala škola certifikát Fairtradová škola: "Na naší škole jedeme na vlnách fair play, tuto myšlenku se snažíme zakotvit i do školního řádu. K nám fair trade prostě patří, je to náš kamarád, o kterého se chceme dál starat. Samotný certifikát ale není to nejpodstatnější, ale mnohem důležitější je pro nás šíření povědomí o fair trade. Myslím si, že být fér k sobě i k druhým se vyplatí každému z nás,“ líčí vedoucí řídicí skupiny učitelka Eva Pražáková.

V květnu 2015 se škola podílela na férové snídani, která se tentokrát, vzhledem k počasí, konala v kavárně v Ekocentru Zahrada.  

 

Školní rok 2015/2016 byl ve znamení tradičních akcí FT a festivalu Jeden svět. 

V rámci výuky učitelé začlenili materiály Svět do všech předmětů, JSNS. V novém přemětu Dnešní svět byly v devátých ročnících právě tyto materiály hojně využívány. Celý program tohoto předmětu byl postavený na tíživých tématech dnešního světa, včetně palmového oleje, uprchlické krize, ekologie, chudoby atd.
Škola i nadále spolupracuje s keňskou školou Eucarbet Academy v Keni.
Žáci z fairtradové skupiny prezentovali svoji činnost v družinách a v nižších ročních.

Vyučující se zaměřili na problematiku nejen fair tradu, ale i palmového oleje, kterému věnovali velký prostor při různých akcích, informovali jsme žáky v nižších ročnících, tématem se žáci zabývali v rámci výuky např. výchova ke zdraví, dnešní svět, osvěta probíhala i na nástěnce v blízkosti vstupní haly.

V předvánočním čase se zapojili při příležitosti školní akademie a jarmarku na škole. Žáci prezentovali fair trade, prodávali kávu a čokoládové tyčinky Divine, zákusky z domácích produktů. Nechyběla zde pokladnička pro organizaci Člověk v tísni na skutečné dárky. Podařilo se vybrat na kuřata, ovečku a veselou kozu.

Již tradičně se zúčastnili fairtradového happeningu v kostele sv. Havla s prezentací zaměřenou na činnost jejich fairtradové skupiny, spolupráci s organizací Člověk v tísni a problematiku palmového oleje.
V podobném duchu si členové fairtradové skupiny připravili program pro žáky 4. tříd a přidali soutěž o čokoládovou tyčinku Divine a fairtradové pexeso.

Škola objednala fairtradové zboží v celkové hodnotě 20 220,- Kč. Jednalo se převážně o čokoládové tyčinky, které standardně nabízí v klubkavárně. Při různých akcích nabízí kromě čokolády také čaj a kávu. Někteří pedagogové využívají nákup fairtradového zboží jako vánoční dárek.
Pravidelně informují o své činnosti nejen na nástěnce, ale i ve školním časopisu Záškolák a na školním webu. 

V početné sestavě škola 14.5. 2016 férově posnídala na happeningu, který se konal v Ekocentru Zahrada. Počasí tentokrát přálo a tak se zadařilo příjemně posedět a smlsnout dobroty, které se dětem a jejich rodičům podařilo připravit z domácích a fairtradových produktů.

 

Paní Mgr. Pražáková prozradila plány pro školní rok 2016/2017:


Aktivně se zapojíme do tradičních akcí – školní akademie, vánoční jarmark, fairtradová snídaně.
Chystáme užší spolupráci s Rodičovskou unií, která projevila o aktivity naší skupiny zájem. Máme představu neformálního setkání žáků a rodičů na školním happeningu s možností prodeje FT výrobku, s možností prezentace FT. Navázali jsme spolupráci s rodinnou pražírnou kávy z Trutnova, která nám již dodala kávu z Nepálu na přednášku právě o Nepálu. Chceme do budoucna odebírat příležitostně fairtradovou kávu právě od nich a nabídnout ji při různých příležitostech.
Chceme využít projektu Pěstuj planetu, kterého jsme se jako škola zúčastnili, k osvětě v nižších ročních, chystáme na toto téma vlastní prezentaci.
Chceme se zaměřit na třídění odpadu v naší škole, na třídění odpadů v rodinách našich žáků, pracujeme na tom, jak by to mohlo vypadat. Stávající stav ve škole nás neuspokojuje, ekologické hlídky, které vybírají kontejnery každý pátek, většinou přijdou s kritikou. 


Medializace:

 

Kontakt:

Mgr. Eva Pražáková

učitelka

Tel.: +420 736 676 803

E-mail: prazakova@5zsmb.cz

Základní škola, Dukelská 1112, 293 01 Mladá Boleslav

www.5zsmb.cz